Af Lene Nøkkentved

Vi mødes hver torsdag aften kl. 19:00 på Daugård skole. (Dog ikke skoleferier)

Her har vi har en række forskellige aktiviteter på programmet alt efter årstid og planlægning: Vi ser på medlemmernes billeder og giver disse konstruktiv kritik. Herunder diskuterer vi billedsyn (og finder dette meget vigtigt).

  • Vi snakker teknik, såvel kameraudstyr samt diverse fotosoftware.
  • Vi har besøg af andre fotografer, der viser deres kunnen.
  • Vi er ude at fotografere enten med frit eller fastlagte emner.
  • Vi bedømmer vores interne konkurrencer i årets løb
  • Vi har undervisning i nye teknikker og software.

I klubben har vi en række interne konkurrencer, som man kan vælge at deltage i, hvis man har lyst. Disse spænder fra månedens bedste billede til fotorallies, hvor man under tidspres skal løse en række bundne opgaver/emner. Der er også 2 til 3 store årlige konkurrencer, hvor man har faste emner, der skal afleveres i papirudgave opklæbet eller digitalt. Emnerne vælges på generalforsamlingen.

Vi deltager i et samarbejde med andre fotoklubber, der dels giver mulighed for at komme til deres møder og høre spændende indlæg.

Programmet laves normalt 2 gange om året (Januar/juni). Klubaftenen starter altid med siden sidst. Hvis der ikke er fremmed fore-dragsholder/klubbesøg eller lignede har et medlem fået tildelt 15 min., hvor vedkommende må fremlægge lige hvad han/hun har lyst. Det kan fototeknisk, fra en ferietur eller?

Et medlem kan også vise billeder fra og fortælle om en rejse vedkommende har været på. Det kan mange gange vare en hel aften.

Desuden har vi månedens billede. Her bedømmer vi hvert kvartal billeder fra de 3 foregående måneder.

Meget af vor kommunikation foregår i en app, der hedder Slack. Upload af billeder til visning i klubben sker via OneDrive.

Når der er lavet et program lægges det op på Slack, men da man jo kan glemme, udsendes der et Onsdagsbrev (gerne tirsdag aften) om den kommende torsdag program, plus lidt mere. Lægges både på Slack og udsendes som mail til dem der ønsker det. Dette styres af vor formand.

Vi laver også mange fototure (selvfølgelig). Hvis en torsdag, så i nærområdet. Eventuelt med et emne. Vi kan også tage af sted på en tur lørdag eller søndag. Lidt længere væk eller måske en weekend. Vi har også været på ulandsture. Skotland, Wales, Færøerne, Estland, Polen Rumænien mm. er blev et besøgt.