Jyske Mesterskaber i foto - så er afgørelsen klar

Resultatet

Afgørelsen i de forskellige kategorier kan læses her:

Opgørelse Jysk Mester
Resultatliste Klub
Resultatliste Individuelt

Billederne i de forskellige kategorier kan ses her:

Farve - papir
Farve - digital
Sort/hvid - papir
Sort/hvid - digital
Makro - papir

Jyske Mesterskaber i foto - programmet er klar

Programmet

Programmet for dagen er klar.
Klik her for at downloade programmet som PDF

Hedensted Fotoklub er vært for Jyske Mesterskaber i foto

Så er det nu

Derfor inviterer vi Jer til, at deltage i de fem kategorier, der sædvanligvis er med - og i vores nye tiltag med en videoudfordring.

Klik her for at se invitationen.

Lørdag d. 23. april 2022, i Stouby Multihus, Idrætsvej 12, 7140 Stouby afholdes udstilling af fotos, dommergennemgang, foredrag etc.

Her kan du tilmelde dig til Jyske 2022

Som noget nyt, har Hedensted Fotoklub taget initiativ til, en lille sideløbende konkurrence ”VIDEO”.

Da de fleste digitale fotografiapparater, ud over at tage stillbilleder, også kan tage video, udfordrer vi Jer til, at tage denne funktion i brug. Deltagelse er gratis, dommerpanelet er Hedensted Fotoklubs medlemmer og reglerne er enkle. Bemærk at denne videokonkurrence ikke tæller point til SDF-nåleregulativ.

Deltagelse med video

Du kan tilmelde din video på 3 måder.

 1. Ved at uploade den på YouTube
  Hvis du ligger den på YouTube kan du sætte video'en til at være unlisted, så er det kun Hedensted Fotoklub som ser video'en.  Efter Jyske 2022 kan du så publicere den, hvis det er hvad man ønsker. Her efter sender du linket på filmen til aflevering@hedenstedfotoklub.dk.

 2. Ved at uploade den på Vimeo
  Når filmen er uploadet til Vimeo kan du give den et password.  Herefter sender du link og password til aflevering@hedenstedfotoklub.dk.

 3. Ved at sende den via WeTransfer til aflevering@hedenstedfotoklub.dk.

Bemærk:  Man kan ikke sende selve filmen til Hedensted Fotoklub.  Man deltager kun ved at bruge en af de 3 ovennævnte muligheder.  Læs reglerne her

Er det første gang ?

Er Jeres klub/fotogruppe ny i deltagelsen ved ”JYSKE”, hjælper vi jer gerne med tips og information på info@hedenstedfotoklub.dk. Samme mail kan bruges til øvrig kontakt vedr. ”JYSKE 2022”.

Billeder kan indsendes i tidsrummet 15. januar 2022 til 15. februar 2022, så det er allerede nu en god ide, at gennemse, hvad man vil deltage med og gøre klar.

Vi glæder os til at se Jer og Jeres fotos.

Regler for Jyske mesterskaber 2022

 1. Billedantal

  Hver autor må højst deltage med 4 billeder (uanset medlemskab af flere klubber) i
  hver kategori. Der må indsendes serier i alle papirkategorier. En serie kan bestå af
  mindst 3 og højst 6 billeder og regnes for ét billede.

 2. Kategorier

  Kategorierne er i 2022

  • Farve papir

   Heri indgår håndkolorerede billeder, sort/hvide billeder med én partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monokrome iht.
   SDF's regelsæt. (Se www.sdf.dk)

  • Farve digital

   Billeder, der indeholder mere end én farvetone. Heri indgår sort/hvide billeder med én partiel farvetone samt øvrige billeder billeder, der ikke kan regnes for monokrome iht. SDF's regelsæt. (Se www.sdf.dk)

  • Sort/Hvid papir (monokrome)

   Billeder der ved fremvisning fremstår monokromt, dvs. rene gråtonebilleder, og billeder, der er totaltonede, f. eks. brun- eller blåtonede. Der må ikke være spor af andre farvetoner end den, der er benyttet til toningen. Partielt tonede billeder er ikke tilladt som monokrome iht. SDF's regelsæt. (Se www.sdf.dk)

  • Sort/Hvid digital (monokrome)

   Billeder der ved fremvisning fremstår monokromt, dvs. rene gråtonebilleder, der er totaltonede, f. eks. brun- eller blåtonede. Der må ikke være spor af andre farvetoner end den, der er benyttet til toningen. Partielt tonede billeder er ikke tilladt som monokrome iht. SDF's regelsæt. (Se www.sdf.dk)

  • Makro papir

   Et makrofotografi beskriver et objekt, der er gengivet i 1:1 eller større i det endelige motiv. Et makrofoto er en definition, der bruges generelt om billeder, der er taget af mindre motiver, som små dyr og planter. Men det kan også være mønstre eller andre konstruktioner.

 3. Motivvalg

  Motivvalget er frit. Ved billeder sammensat af flere motiver/elementer, skal autor selv have fotograferet alle elementerne. Skal ved tvivl dokumenteres af autor. Autor påtager sig det fulde juridiske ansvar for billedernes indhold.

 4. Billedstørrelse
  • Papirbilleder

   Billedstørrelsen er fri, men alle billeder skal være monteret på 30x40 cm støttekarton med en tykkelse på maks. 3 mm.
   Uopklæbede billeder og billeder, der afviger fra angivne størrelse, vil blive diskvalificeret.

  • Digitale billeder

   Maksimal bredde: 1920 pixel.
   Filstørrelse maksimalt 5 MB

 5. Mærkning

  Entryformen gøres tilgængelig af Hedensted Fotoklub samtidig med indbydelsen. Den vil være elektronisk.
  Alle papirbilleder skal forsynes med dertilhørende label generet via registreringsprofilen. Label placeres i øverste venstre hjørne. Billedets retning markeres med pil i øverste venstre hjørne. Billeder der ikke er mærket på den angivne måde vil blive diskvalificeret. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem entryform og billedets mærkning er det mærkningen på billedet, der er gældende.

  Bemærk: Entryform indsendes via den elektroniske registrering på den hjemmeside, som Hedensted Fotoklub bruger dertil. (http://jyske2022.hendestedfotoklub.dk/)

 6. Digitale kopier af papirbilleder

  Der skal afleveres digitale kopier af papirbillederne via det elektroniske system Disse anvendes kun til præsentation ved dommergennemgang mm. Det er papirbillederne der bliver bedømt. Papirbilleder kan ikke diskvalificeres ved fejl i den digitale kopi.

 7. Diskvalificering

  Hedensted Fotoklubs bestyrelse kan til enhver tid diskvalificere billeder, der ikke lever op til de stillede krav.
  Deltagergebyr tilbagebetales ikke ved diskvalifikation.

 8. Indsendelsesfrist

  Upload senest d. 15. februar 2022
  Papirbilleder skal være Hedensted Fotoklub i hænde senest d. 15. februar 2022 hos Mogens Bøggild Kristensen, Dallerupvej 69, Oens, 8700 Horsens

 9. Deltagergebyr

  Deltagelse i 1 kategori: kr. 200,00
  Deltagelse i 2 kategorier: kr. 215,00
  Deltagelse i 3 kategorier: kr. 230,00
  Deltagelse i 4 kategorier: kr. 245,00
  Deltagelse i 5 kategorier: kr. 260,00
  Beløbet skal være indbetalt senest d. 15. februar 2022 på Hedensted Fotoklubs bankkonto i Vestjysk Bank 8131 6581 7951 98

 10. Bedømmelse

  Hedensted Fotoklub har indbudt 3 dommere:
  Halldor Gudlaugsson, Søndersø
  Martin Berg, naturfotograf, Vejle, NFD
  Lilian Stubbe, Ærø Fotoklub
  Reservedommer Poul Chr. Jensen, OFA
  Dommerne skal være til stede under dommergennemgangen.
  Dommerne forpligter sig til at følge de til en hver tid gældende regler for billedbedømmelse som beskrevet af SDF.

 11. Præmiering

  Der uddeles medaljer til 1., 2. og 3. pladsen i hver kategori, samt minimum 1 dommerdiplom pr. dommer pr. kategori.
  Hedensted Fotoklub kan bestemme om der desuden skal uddeles en eller flere præmier eller ekstra diplomer i de enkelte kategorier.
  Den autor, som opnår højeste antal samlede point blandt antagne billeder, kåres til Jysk Mester og tildeles en pokal, ca. 30 cm høj med autor navn, konkurrencens navn samt ”Jysk Mester 2022” indgraveret til ejendom.
  Ved pointlighed mellem to eller flere autorer tælles medaljer med i bedømmelsen, hvor 1 guldmedalje tæller mere end 2 eller flere sølvmedaljer, bronzemedaljer eller
  diplomer.
  Kun klubber, der deltager med 3 eller flere autorer kan kåres til Jysk klubmester. Det samlede antal point pr. klub divideres med klubbens samlede antal indsendte billeder.
  Den klub, der har opnået det højeste gennemsnit, er årets mester.
  Ved pointlighed mellem 2 klubber findes vinderen på samme måde som den individuelle mester.

 12. Udstillingen

  Udstillingen afholdes lørdag, d. 23. april 2022 i Stouby Multihus, Idrætsvej 12, 7140 Stouby.
  Hedensted Fotoklub er ansvarlig for, at samtlige antagne billeder ophænges på et til formålet egnet sted, synligt for publikum.
  Billederne nedtages efter afslutningen af udstillingen og tages med hjem af de fremmødte klubber/autorer.
  Liste over antagne billeder med numre eller lignende, som referer til de udstillede billeder, vil være tilgængelig på udstillingen.
  Udstillingsprogrammet tilrettelægges af Hedensted Fotoklub, men skal som minimum indeholde et punkt, hvor dommerne kommenterer et udvalg af de antagne billeder.
  Udstillingsprogrammet med relevante praktiske oplysninger offentliggøres i god tid på SJF's (www.jyskefotoklubber.dk) og SDF's (www.sdf.dk) hjemmesider.

 13. Reproduktion

  Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber forbeholder sig ret til at lade indsendte billeder reproducere og benytte til alle for Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber gavnlige formål.

 14. Returnering

  De enkelte deltagende klubber bør i videst muligt omfang selv afhente, såvel udstillingsbilleder, som ikke antagne billeder ved udstillingens afslutning, i det omfang klubberne er repræsenteret på udstillingen.
  Ikke hjemtagne billeder afleveres på næste års Jyske.
  Samtidig returneres kopi af de indsendte autorlister med dommernes point til de deltagende klubber. Hedensted Fotoklub forpligter sig til at behandle de indsendte billeder med størst mulig omhu, men kan dog ikke drages til ansvar for beskadigelse eller bortkomst.

 15. Appel

  Dommernes afgørelse er inappellabel.
  Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af udstillingsreglerne afgøres af SDF's bestyrelse eller dennes repræsentant, da de har givet en SDF-godkendelse af udstillingen. Denne afgørelse er inappellabel. Autorerne har ved indsendelsen forpligtet sig til anerkendelse heraf, ligesom de har anerkendt udstillingsreglerne.

 16. Information

  Hedensted Fotoklub orienterer pressen (Dagblade, Fotoblade, Fotohjemmesider mm.) og sørger for den mest mulige omtale af arrangementet før, under og efter udstillingen. Hedensted Fotoklub pålægges hurtigst muligt efter udstillingen at udarbejde et kort sammendrag af udstillingsforløbet med relevant statistik og lister som nævnt i pkt. 12. Ligeledes offentliggøres hvilken klub, der er næste arrangør, for så vidt dette er kendt. Information udsendes til samtlige registrerede Jyske Fotoklubber. Resultatlister med minimum vindernes navne søges offentliggjort i SDF's medlemsblad Dansk Fotografi.

 17. Ansvar

  Hedensted Fotoklub afholder alle udgifter, herunder Jyske Arbejdsgruppe's (2 repræsentanter fra de klubber, der har givet tilsagn om at arrangere Jyske) udgifter, som måtte være nødvendige for at afvikle Jyske Mesterskaber i overensstemmelse med nærværende regler, ligesom Hedensted Fotoklub har ansvaret for at nærværende regler overholdes. Eventuelle ændringer af nærværende regler foretages kun efter indstilling fra arbejdsgruppen. Alle rettelser og tilføjelser til reglerne og arrangementet generelt foretages af Jyskes Arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sørger for at hele konceptet for arrangementet er ajourført, og, at alle ændringer i klubbernes stamoplysninger er up to date, ligesom det er Arbejdsgruppens version af reglerne, der er gældende.
  Hedensted Fotoklub ansøger i god tid SDF-godkendelse af arrangementet.
  Hedensted Fotoklub er forpligtet til at holde SDF orienteret. SDF orienteres om resultatet af Jyske Mesterskaber på den af SDF angivne måde.
  Arrangerende klub er kontaktperson til SDF.

 18. Website

  Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber har et website på adressen www.jyskefotoklubber.dk.
  Udgifterne til sitet af holdes af Hedensted Fotoklub.
  Nærværende regler er gældende for 1 år ad gangen.