Klubbens medlemmer

Erik Hansen
Helmuth Petersen
Jan Pedersen
Jørgen Lykke Madsen
Kenny Poulsen
Kevin Welk
Lene Nøkkentved
Leon Braüner
Lis
Mogens Bøggild Kristensen
René Madsen
Torben Nielsen